Gry decyzyjne stanowią specyficzną część teorii gier, rozumianej jako teoria i praktyka sytuacji decyzyjnych/problemów decyzyjnych (sytuacji w których decydent znajduje się w momencie wymagającym podjęcia decyzji).

Gry decyzyjne można też rozumieć jako konwencję (podejście) do rozwiązywania sytuacji konfliktowych, gdzie każdy z uczestników dąży do osiągnięcia celu (celów). Zazwyczaj przyjmuje się komplementarnie założenia, iż każdy z uczestników sytuacji konfliktowej dąży do maksymalizacji korzyści i minimalizacji strat. Casus z rosyjską ruletką jest zaprzeczeniem tak definiowanych gier decyzyjnych. Jest to jeden z tych przypadków, gdzie oficerowie rosyjscy zamieszali w teorii :-).