Gra wojenna GAMBLER, której jestem współautorem jest już wdrożona w 9-u jednostkach wojskowych.

Prezydent Barack Obama już w 2011 r. powołał doradcę Białego Domu d/s gier komputerowych, który ma współpracować m.in. z: NASA, Narodowymi Instytutami Zdrowia, Ministerstwem Energii oraz siłami zbrojnymi USA. Gry wykorzystywane są także w biznesie, edukacji i administracji publicznej. Osoby i organizacje tworzące gry komputerowe do wymienionych celów zrzeszone są w The International Simulation and Gaming Association (ISAGA). Książka składa się z tekstów napisanych przez członków ISAGA z wielu krajów, przy czym każdy z tekstów należy do jednej z trzech kategorii: gry w edukacji, gry w biznesie, gry w administracji publicznej. Autorzy przedstawiają praktyczne wykorzystanie gier komputerowych m.in. w: Polsce, Holandii, USA, Indiach, Niemczech. Z publikacji wyłania się zaskakująco szeroka gama praktycznego wykorzystania gier (i symulacji) komputerowych, od poszukiwania ropy naftowej i szkolenia handlowców po doskonalenie zawodowe urzędników administracji państwowej.