Wybrane publikacje na temat gier poważnych (serious games), gier decyzyjnych (decision games), symulacji komputerowych oraz systemów szkoleniowych bazujących na grach:

Jan ZYCH,
"Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym".
[w:] E. Sobczak (red. naukowa). Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym. Opublikowano przez: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.

Jan ZYCH ,
Adam FLIZIKOWSKI - współautor
"Using game theory to reliability researching for communication systems in crisis management and military operations (case study)".
[w:] P. Bartkowiak (red. naukowa), The functioning of the company during the crisis". Scientific Society for Organization and Management.

Jan ZYCH ,
"Aplikacja kmputerowa CYBORG – gra decyzyjna ze sceanariuszem z obszaru cyberzagrożeń".
Administrator vs destruktor.

Jan ZYCH ,
"An application of game theory to security and reliability analysis".
[in] ESREL Conference. Maritime University Department of Mathematics.