Wszystkich zaintersowanych przedstawioną problematyką proszę o kontakt:

do testowania gier,
do współtworzenia scenariuszy do opracowanych gier.
uczestnictwa w badania naukowych.


Wykonuję:

recenzje prac,
badania naukowe,
udostępniam własne materiały do opracowywania prac: dyplomowych, licencjackich, magisterskich, doktorskich.Gry decyzyjne

Adres e-mail: Jan.Zych@cyberman.com.pl