Bezpieczeństwo informacyjne Nie wypracowano w Polsce jednoznacznej wykładni pojęcia "bezpieczeństwo informacyjne".

Bezpieczeństwo informacyjne należy postrzegać jako wieloaspektowe połączenie pojęć: informacja i bezpieczeństwo.