Problematykę bezpieczeństwa informacyjnego można zgłębiać na wiele sposobów, różnymi metodami badawczymi, na różnym poziomie abstrakcji. W zależności od celu (celów) dociekań i stosowanej metody (metod) badawczej eksponowane są inne aspekty.

Ważnym elementem dyskursu na temat bezpieczeństwa informacyjnego jest właściwe zdefiniowanie pojęć: bezpieczeństwo i informacja (treść wykładu nr 2). Oba te terminy są bardzo pojemne i trudno je zdefiniować.