WPROWADZENIE
Gry decyzyjne stanowią specyficzną część teorii gier, rozumianej jako teoria i praktyka sytuacji decyzyjnych. Celem teorii gier jest opracowanie wskazówek do racjonalnego działania każdego uczestnika konfliktu. Dlatego też teoria ta ma na celu optymalizację decyzji podejmowanych w sytuacjach konfliktowych.

Problemy, które spotykamy w grach decyzyjnych, są bardziej skomplikowane niż te, gdzie jest tylko względnie prosta optymalizacja. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż uczestnik gry musi dynamicznie rozważać, jak osiągnąć możliwie najwięcej, biorąc pod uwagę fakt, że cele innych uczestników gry mogą się różnić od jej celu, a ich działania mają wpływ na każdego z uczestników gry.

Gry decyzyjne (wojenne, szkoleniowe, edukacyjne, ...) winny być zorientowane na wspomaganie procesów decyzyjnych na każdym etapie wypracowania konkretnej decyzji. Komputerowe systemy symulacyjne, mające swoją reprezentację w postaci komputerowych gier decyzyjnych, są najefektywniejszymi, najtańszymi i najbardziej przyszłościowymi narzędziami nowoczesnych ośrodków szkoleniowych, administracji, armii świata, a także dobrze przygotowanych ośrodków władzy. Co więcej, umiejętności w zakresie konstruowania, programowania i użytkowania gier decyzyjnych postrzegane są jako wyraz intelektualnej dominacji nad potencjalnym przeciwnikiem.